Krul Architecten hanteert een doorgedreven duurzame aanpak. Open ruimte wordt schaars en een groot deel van de bestaande woningen voldoet energetisch, technisch en functioneel niet langer aan de huidige eisen.

We kiezen dan ook bewust om ons toe te leggen op de renovatie, uitbreiding of herbouw van woningen.

Ook in het ontwerp speelt duurzaamheid een vooraanstaande rol. In de eerste plaats door de uitwerking van een plan dat voldoet aan de wensen van de bouwheer, maar dat flexibel is zodra de woonsituatie verandert.

We opteren steeds voor natuurvriendelijke materialen, indien financieel en technisch haalbaar. Milieubelastende materialen worden vermeden. Wens je een uitgesproken (bio-)ecologische woning, dan leveren we je met plezier het nodige advies.